CALENDARIOS EXÁMENES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
BACHILLERATO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMACIÓN PROFESIONALADMINISTRATIVO -  ELECTRÓNICA - AUTOMOCIÓN  

(FINALES)                     (FINALES)                 (FINALES)
                         ( FINALES 2ª Conv.)   ( FINALES 2ª Conv.)    ( FINALES 2ª Conv.)           
                   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

ADMINISTRATIVO -  ELECTRÓNICA - AUTOMOCIÓN
                            ( FINALES 2ª Conv.)  ( FINALES 2ª Conv.)   ( FINALES 2ª Conv.)   
                                            
 MÓDULOS COMUNES 
                                                                 ( FINALES 2ª Conv. )       
                                            ULTIMA ACTUALIZACIÓN 17 JUNIO   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------